Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Choszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

ZARZĄDZENIE NR 2025/18 BURMISTRZA CHOSZCZNA z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji aktywów i pasywów Gminy Choszczno w roku obrotowym 2018 Na podstawie art. 26 i art. 27 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ( Dz.U. z 2018 r. poz. 395 z późn. zm..) zarządzam, co następuje:

ZARZĄDZENIE NR 2025/18
BURMISTRZA CHOSZCZNA
z dnia 9 listopada 2018 r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji aktywów i pasywów Gminy Choszczno w roku obrotowym 2018
Na podstawie art. 26 i art. 27 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ( Dz.U. z 2018 r. poz. 395 z późn. zm..) zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję Stałą Komisję Inwentaryzacyjną do spraw nadzoru inwentaryzacji aktywów i pasywów Gminy Choszczno, których ewidencję prowadzi Urząd Miejski w Choszcznie, w składzie:
1) Agnieszka Tomczyk - przewodnicząca,
2) Marta Desecka - członek,
3) Marta Raczek - członek.
§ 2. 1. Powołuję Zespół do inwentaryzacji uproszczonej gruntów Gminy Choszczno, którą należy przeprowadzić przez weryfikację stanów ewidencyjnych ,znajdujących się w urządzeniach księgowych, z dokumentacją gruntów w Wydziale Nieruchomości i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Choszcznie w składzie:
1) Maciej Kamiński - przewodniczący,
2) Anna Krzemień - członek,
3) Natalia Kąkol - członek.
2. Zespół dokona weryfikacji stanów ewidencyjnych gruntów w terminie od 02 stycznia 2019 r. do 11 stycznia 2019 r., według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.
3. Przewodniczący Zespołu przekaże protokół z przeprowadzonej inwentaryzacji Przewodniczącemu Komisji Inwentaryzacyjnej do dnia 14 stycznia 2019 r.
§ 3. 1. Powołuję Zespół do inwentaryzacji uproszczonej środków trwałych w budowie (konto 080) poprzez weryfikację stanów ewidencyjnych, znajdujących się w urządzeniach księgowych, z dokumentacją w Wydziale Zamówień Budownictwa, Inwestycji i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Choszcznie, w składzie:
1) Dariusz Łącki - przewodniczący,
2) Maja Śpiewak - członek,
3) Natalia Kąkol - członek.
2. Zespół dokona inwentaryzacji uproszczonej środków trwałych w budowie w terminie od 02 stycznia 2019 r. do 11 stycznia 2019 r., według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.
3. Przewodniczący Zespołu przekaże protokół z przeprowadzonej inwentaryzacji Przewodniczącemu Komisji Inwentaryzacyjnej do dnia 14 stycznia 2019 r.
§ 4. 1. Powołuję Zespół Spisowy do sprawdzenia rzeczywistego stanu paliwa w samochodach będących w ewidencji Urzędu Miejskiego, w składzie:
1) Tadeusz Buchajczyk - przewodniczący,
2) Anita Przytuła- członek.
3) Sylwia Ostrowska- Dudczyk - członek.
2. Zespół spisowy dokona ustalenia rzeczywistego stanu paliwa według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.
3. Przewodniczący Zespołu przekaże arkusze spisowe Przewodniczącemu Komisji Inwentaryzacyjnej do dnia 05 stycznia 2019 r.
§ 5. 1. Powołuję Zespół do inwentaryzacji uproszczonej wartości niematerialnych i prawnych przez weryfikację stanów ewidencyjnych, znajdujących się w urządzeniach księgowych, z dokumentacją w Wydziale Organizacyjno- Prawnym, w składzie:
1) Adrian Dąbrowski - przewodniczący,
2) Amadeusz Brzeziński - członek,
3) Natalia Kąkol - członek.
2. Zespół dokona weryfikacji stanów ewidencyjnych wartości niematerialnych i prawnych w terminie od 02 stycznia 2019 r. do 11 stycznia 2019 r., według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.
3. Przewodniczący Zespołu przekaże protokół z przeprowadzonej weryfikacji Przewodniczącemu Komisji Inwentaryzacyjnej do dnia 14 stycznia 2019 r.
§ 6. 1. Powołuję Zespół do inwentaryzacji należności i zobowiązań publicznoprawnych, do których stosuje się przepisy ustawy Ordynacja podatkowa oraz należności cywilno-prawnych przez weryfikację ich sald, w składzie:
1) Iwona Maślak - przewodnicząca,
2) Mariola Pelc - członek,
3) Justyna Markowska - członek.
2. Zespół dokona weryfikacji sald zaległości i nadpłat należności cywilno-prawnych oraz podatków realizowanych przez gminny organ podatkowy  terminie od 02 stycznia 2019 r. do 11 stycznia 2019 r., według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.
3. Przewodniczący Zespołu przekaże protokół z przeprowadzonej inwentaryzacji Przewodniczącemu Komisji Inwentaryzacyjnej do dnia 11 stycznia 2019 r.
§ 7. 1. Powołuję Zespół Spisowy do inwentaryzacji ,w drodze spisu z natury, składników majątkowych wyposażenia świetlic wiejskich, będących własnością Gminy Choszczno, w miejscowościach: Piasecznik, Radaczewo, Sławęcin, Stradzewo, Sulino, Witoszyn, w składzie:
1) Natalia Szankowka - przewodnicząca,
2) Anna Krzemień - członek,
3) Marcin Wietrzycki - członek.
2. Powołuję Zespół Spisowy do inwentaryzacji, w drodze spisu z natury, składników majątkowych wyposażenia świetlic wiejskich, będących własnością Gminy Choszczno w miejscowościach: Kołki, Korytowo, Smoleń, Suliszewo, Raduń, Rzecko, Wardyń, w składzie:
1) Przemysław Grzeszata - przewodniczący,
2) Małgorzata Drabczyk - członek,
3) Tadeusz Buchajczyk - członek.
3. Powołuję Zespół Spisowy do inwentaryzacji, w drodze spisu z natury, składników majątkowych wyposażenia świetlic wiejskich ,będących własnością Gminy Choszczno w miejscowościach: Gleźno, Koplin, Stary Klukom, Zamęcin, Zwierzyn, w składzie:
1) Aldona Szymoniak - przewodnicząca,
2) Marta Naskręt - członek,
3) Arkadiusz Siwek - członek.
4. Zespoły spisowe, o których mowa w ust. 1, 2 i 3, dokonają spisu składników majątkowych w terminie od 13 listopada 2018 r. do 27 listopada 2018 r. ,w obecności sołtysa lub członka Rady Sołeckiej ( danej miejscowości), według stanu tych składników na dzień 31 października 2018 r.
5. Przewodniczący Zespołów przekażą arkusze spisowe Przewodniczącemu Komisji Inwentaryzacyjnej do dnia 30 listopada 2018 r.
§ 8. 1. Inwentaryzację sald rozrachunków środków pieniężnych na rachunkach bankowych, sald kredytów , obligacji i pożyczek należy przeprowadzić metodą potwierdzenia sald, według stanu ewidencji księgowej na dzień 31 grudnia 2018 roku.
2. Za przeprowadzenie inwentaryzacji, o której mowa w ust. 1 odpowiedzialność ponosi Naczelnik Wydziału Budżetu Urzędu Miejskiego w Choszcznie.
§ 9. 1. Przeprowadzenie Inwentaryzacji metodą weryfikacji (uzgodnień) sald aktywów i pasywów, które nie podlegają inwentaryzacji w drodze spisu z natury, należy porównać dane w księgach rachunkowych z odpowiednimi dokumentami.
2. Weryfikacji podlegają salda na dzień 31 grudnia 2018 roku.
3. Odpowiedzialność za prawidłowe przeprowadzenie inwentaryzacji, o której mowa w ust. 1, ponosi Naczelnik Wydziału Budżetu Urzędu Miejskiego w Choszcznie.
§ 10. 1. Wycenę oraz ustalenie różnic inwentaryzacyjnych wszystkich rzeczowych składników majątkowych wykonuje Pracownik w Wydziale Budżetu, w terminie czternastu dni od otrzymania spisów.
2. Odpowiedzialność za dokonanie wyceny, o której mowa w ust. 1, ponosi Naczelnik Wydziału Budżetu Urzędu Miejskiego w Choszcznie.
§ 11. 1. Sporządzenie i przedłożenie protokołu przez Przewodniczącego Komisji Inwentaryzacyjnej metodą spisu z natury wraz z wnioskami, co do sposobu rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych, należy przedłożyć do zatwierdzenia Burmistrzowi w terminie 7 dni od ich otrzymania.
2. W przypadku wniosku o obciążenie pracownika wymagana jest opinia Radcy Prawnego, którą to opinie należy dołączyć do protokołu, o którym mowa w ust.1.
§ 12. Decyzja Burmistrza Choszczna, w sprawie rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych, podlega ewidencji w księgach rachunkowych 2018 roku.
§ 13. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miejskiemu.
§ 14. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.                                                                  

 


Burmistrz Choszczna
 
/-/ Robert Adamczyk

 

 

 

 

Otrzymują:
1) Sekretarz Miejski,
2) Przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjnej,
3) Przewodniczący Zespołów Spisowych,
4) Przewodniczący Zespołów Weryfikacyjnych,
5) Naczelnik Wydziału Budżetu,
6) Wydział Organizacyjno - Prawny.

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Zarządzenie 2025.pdf (PDF, 22KB) 2018-11-14 13:12:26 32 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwia Ostrowska - Dudczyk 14-11-2018 13:12:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Robert Adamczyk 14-11-2018
Ostatnia aktualizacja: Sylwia Ostrowska - Dudczyk 14-11-2018 13:12:26