Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Choszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

ZARZĄDZENIE NR 2008/18 BURMISTRZA CHOSZCZNA z dnia 26 października 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. ?Utworzenie przestrzeni publicznej na cele rekreacji i integracji mieszkańców Smolenia poprzez zagospodarowanie terenu nad jeziorem Raduń w formule zaprojektuj i wybuduj?

ZARZĄDZENIE NR 2008/18
BURMISTRZA CHOSZCZNA
z dnia 26 października 2018 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Utworzenie przestrzeni publicznej na cele rekreacji i integracji mieszkańców Smolenia poprzez zagospodarowanie terenu nad jeziorem Raduń w formule zaprojektuj i wybuduj”


Na podstawie art. 19 ust. 2 i art. 21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 i 1603) zarządzam, co następuje:
§ 1. Powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Utworzenie przestrzeni publicznej na cele rekreacji i integracji mieszkańców Smolenia poprzez zagospodarowanie terenu nad jeziorem Raduń w formule zaprojektuj i wybuduj” w składzie:
1) Dariusz Łącki – przewodniczący komisji;
2) Marta Desecka – członek komisji - sekretarz;
3) Aleksandra Żołnierzów – członek komisji.
§ 2. Do zadań przewodniczącego komisji należy w szczególności:
1) Podanie, bezpośrednio przed otwarciem ofert, informacji o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, o wniesionych odwołaniach, trybie i sposobie powołania komisji przetargowej, składzie komisji;
2) Dokonanie otwarcia kopert z ofertami oraz podanie informacji dotyczących nazwy (firmy) i adresów wykonawców, których oferty zostały otwarte wraz z podaniem danych dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.
§ 3. Do zadań sekretarza należy w szczególności sporządzenie protokołu postępowania.
§ 4. Do zadań członków komisji, należy w szczególności:
1) Przygotowanie projektów odpowiednich druków i formularzy oraz ogłoszeń i pism niezbędnych do przygotowania i przeprowadzenia postępowania;
2) Dokonanie oceny merytorycznej ofert w oparciu o kryteria przyjęte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
3) Dokonanie oceny dokumentów załączonych do ofert przez wykonawców pod kątem spełniania wymagań formalnych;
4) Dokonanie oceny wykonawców pod kątem spełniania przez nich wymagań formalno-prawnych;
5) Dokonanie oceny ofert pod kątem spełniania wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia;
6) Przedstawienie Burmistrzowi propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty;
7) Zamieszczenie informacji o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz zawarciu umowy.
§ 5. 1. Komisja rozpocznie pracę z dniem powołania.
2. Komisja zakończy pracę z chwilą zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub unieważnienia postępowania w sprawie zamówienia publicznego.
§ 6. Upoważniam przewodniczącego komisji do zasięgania opinii ekspertów lub biegłych jeżeli dokonanie określonych czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia wymaga wiadomości specjalnych.
§ 7. Wykonanie zarządzenia powierza się przewodniczącemu komisji przetargowej.
§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.                                                                             

 

Burmistrz Choszczna
 
/-/ Robert Adamczyk

 

 

 

 Otrzymują:
1) Wydział Organizacyjno – Prawny
2) Wydział Budownictwa, Inwestycji i Planowania Przestrzennego
3) Główny specjalista ds. Zamówień Publicznych i Wewnętrznej Kontroli Finansowej

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Zarzadzenie 2008.pdf (PDF, 11KB) 2018-10-31 11:52:15 43 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwia Ostrowska - Dudczyk 31-10-2018 11:52:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Robert Adamczyk 31-10-2018
Ostatnia aktualizacja: Sylwia Ostrowska - Dudczyk 31-10-2018 11:52:15