Konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej w Choszcznie w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Choszczno z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok.

 

Konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej w Choszcznie w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Choszczno z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok.

 

Art. 5a ust. 1, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolantariacie (Dz.U. 2018 poz.450), mówi, że: organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uchwala, po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 roczny program współpracy. Roczny program współpracy jest uchwalany do dnia 30 listopada roku poprzedzającego okres obowiązywania programu.
            W celu zapoznania się z projektem „projekt – rocznego programu współpracy”,
i wniesienia ewentualnych uwag i wniosków do w/w programu, należy zgłosić się do dnia 30.10.2018 r. do Urzędu Miejskiego w Choszcznie, pokój nr 33 do Pani Marleny Waszkiel –  Pełnomocnika Burmistrza ds. patologii społecznej, osób niepełnosprawnych i pomocy społecznej.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwia Ostrowska - Dudczyk 17-10-2018 09:27:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marlena Waszkiel 17-10-2018
Ostatnia aktualizacja: Sylwia Ostrowska - Dudczyk 17-10-2018 09:27:06