Zawiadamienie o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr: 11/2018 znak: IPP.6733.11.7.2018.JI z dnia 08 października 2018 roku dla inwestycji polegającej na: budowie elektroenergetycznej linii kablowej WN 110 kV z trakiem światłowodowym zasilającej kolejową podstację trakcyjną PT Choszczno, na działkach oznaczonych nr ewid. 79, 80, 35/1, 77, 36/1, 34/2, 26/30, 25 obręb Choszczno 2, na działce oznaczonej nr ewid. 206 obręb Koplin, na działce oznaczonej nr ewid. 193 obręb Pakość, gmina Choszczno.