Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Choszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zarządzenie Nr 1924/18 Burmistrza Choszczna z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Remont ulicy Krótkiej w Choszcznie."

ZARZĄDZENIE NR 1924/18
BURMISTRZA CHOSZCZNA
z dnia 29 sierpnia 2018 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Remont ulicy Krótkiej w Choszcznie.”


Na podstawie art. 19 ust. 2 i art. 21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) zarządzam, co następuje:
§ 1. Powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Remont ulicy Krótkiej w Choszcznie” w składzie:
1) Dominik Stasiak – przewodniczący komisji;
2) Marta Desecka – członek komisji - sekretarz;
3) Łukasz Młynarczyk – członek komisji.
§ 2. Do zadań przewodniczącego komisji należy w szczególności:
1) Podanie, bezpośrednio przed otwarciem ofert, informacji o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, o wniesionych odwołaniach, trybie i sposobie powołania komisji przetargowej, składzie komisji;
2) Dokonanie otwarcia kopert z ofertami oraz podanie informacji dotyczących nazwy (firmy) i adresów wykonawców, których oferty zostały otwarte wraz z podaniem danych dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.
§ 3. Do zadań sekretarza należy w szczególności sporządzenie protokołu postępowania.
§ 4. Do zadań członków komisji, należy w szczególności:
1) Przygotowanie projektów odpowiednich druków i formularzy oraz ogłoszeń i pism niezbędnych do przygotowania i przeprowadzenia postępowania;
2) Dokonanie oceny merytorycznej ofert w oparciu o kryteria przyjęte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
3) Dokonanie oceny dokumentów załączonych do ofert przez wykonawców pod kątem spełniania wymagań formalnych;
4) Dokonanie oceny wykonawców pod kątem spełniania przez nich wymagań formalno-prawnych;
5) Dokonanie oceny ofert pod kątem spełniania wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia;
6) Przedstawienie Burmistrzowi propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty;
7) Zamieszczenie informacji o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz zawarciu umowy.
§ 5. 1. Komisja rozpocznie pracę z dniem powołania.
2. Komisja zakończy pracę z chwilą zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub unieważnienia postępowania w sprawie zamówienia publicznego.
§ 6. Upoważniam przewodniczącego komisji do zasięgania opinii ekspertów lub biegłych jeżeli dokonanie określonych czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia wymaga wiadomości specjalnych.
§ 7. Wykonanie zarządzenia powierza się przewodniczącemu komisji przetargowej.
§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.                                                                             

 

 

Burmistrz Choszczna
 
/-/ Robert Adamczyk

 

 

 Otrzymują:
1) Zastępca Burmistrza
2) Wydział Organizacyjno – Prawny
3) Wydział Budownictwa, Inwestycji i Planowania Przestrzennego
4) Główny specjalista ds. Zamówień Publicznych i Wewnętrznej Kontroli Finansowej

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Zarzadzenie 1924.pdf (PDF, 10KB) 2018-09-03 12:59:38 46 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwia Ostrowska - Dudczyk 03-09-2018 12:59:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Robert Adamczyk 03-09-2018
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Tomczyk 04-09-2018 10:10:27