Zawiadomiienie o wysłaniu celem uzgodnienia projektu decyzji w dniu 30 sierpnia 2018 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie elektroenergetycznej linii kablowej WN 110kV z trakiem światłowodowym zasilającej kolejową podstację trakcyjną PT Choszczno na działkach oznaczonych nr ewid.: 79, 80, 35/1, 77, 36/1, 34/2, 26/30, 25 obręb 2 miasta Choszczno, działka oznaczona nr ewid. 206 obręb Koplin oraz działka oznaczona nr ewid. 193 obręb Pakość, Gmina Choszczno, do Starostwa Powiatowego, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Nadzór wodny Choszczno, Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie oraz Zarządcy Dróg Gminnych w miejscu.