Zawiadamiam strony postępowania dotyczącego ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: rozbudowie zewnętrznej instalacji gazowej dla potrzeb grzewczych o bytowo-gospodarczych do budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce oznaczonej nr ewid. 144/7 obręb Koplin, gmina Choszczno, o możliwości zapoznać się ze zgromadzonymi materiałami w przedmiotowej spawie, złożenia wniosków i uwag w terminie 7 dni od daty dokonania się niniejszego obwieszczenia w siedzibie Urzędu Miejskiego w Choszcznie przy ul. Wolności 24 w godzinach urzędowania tj. pn., wt., śr., pt. w godz. 7:30-15:30, czw. w godz. 7:30-18:00 w pokoju nr 24.