Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Choszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Wydział Budżetu

WYDZIAŁ BUDŻETU
pok. nr  26, tel. (095) 765 93 55, (095) 765 93 57
pok.25, tel (095) 765 9359
                (095) 765 9356
 
Naczelnik - Iwona Bartosik
pok. nr 26A, tel. (095) 765 93 54
 
 
 

Do zakresu działania Wydziału Budżetu należy:

1) opracowywanie projektu budżetu gminy,

2) opracowywanie szczegółowego podziału dochodów i wydatków budżetu,

3) przestrzeganie dyscypliny budżetowej,

4) zapewnienie prawidłowego przebiegu wykonania budżetu,

5) opracowywanie projektów uchwał w sprawie zmian w budżecie, zaciągania zobowiązań finansowych,

6) rozliczanie i ewidencjonowanie operacji budżetowych,

7) finansowanie powiązanych z budżetem  gminy jednostek organizacyj­nych oraz prowadzenie bieżącego nadzoru nad ich gospodarką finansową,

8) planowanie środków budżetowych na dotacje dla gminnych jednostek organizacyjnych oraz bieżąca kontrola ich wydatkowania,

9) dokonywanie okresowych analiz sytuacji ekonomiczno­-finansowej gminy i sporządzanie materiałów w tym zakresie,

10) organizowanie oraz nadzór nad rachunkowością budżetową prowadzoną przez jednostki organizacyjne objęte budżetem  gminy,

11) prowadzenie rachunkowości budżetu gminy, rachunkowości podatków i opłat, a także sporządzanie sprawozdań
z wykonania budżetu gminy,

12) sporządzanie dokumentacji dot. składek ubezpieczeniowych na rzecz ZUS,

13) rozliczanie umów zawartych z powiatowym urzędem pracy,

14) prowadzenie spraw płacowych pracowników urzędu,

15) naliczanie i wypłata diet związanych z uczestnictwem w organach gminy na podstawie odrębnych przepisów prawa
i uregulowań prawa miejscowego,

16) sporządzanie i wydawanie informacji pracownikom urzędu o osiągniętych przez nich dochodach - pit 11,

17) analizowanie zasadności i możliwości realizacji wniosków o dokonanie zmian w planach finansowych,

18) wprowadzanie zmian w planach finansowych,

19) prowadzenie ksiąg rachunkowych rzetelnie, bezbłędnie, sprawdzalnie i na bieżąco,

20)  prawidłowe dekretowanie dokumentów księgowych zgodnie z zakładowym planem kont jednostki,

21)  prowadzenie ewidencji kosztów w układzie przyjętym w polityce rachunkowej,

22)  bieżąca obsługa rachunków bankowych jednostki,

23)  sporządzanie sprawozdań finansowych (bilansu rachunków zysków i strat jednostki, zestawienie zmian w funduszu jednostki),

24)  sporządzanie sprawozdań budżetowych,

25) właściwe numerowanie, zabezpieczanie, przechowywanie i archiwizowanie dokumentów księgowych,

26)  sporządzanie poleceń przelewu przy wykorzystaniu systemu bankowości elektronicznej,

27)  prowadzenie dokumentacji źródłowej i pomocniczej niezbędnej do naliczania i wypłaty wynagrodzeń,

28)  uzgadnianie spisów inwentaryzacyjnych,

29)  prawidłowe naliczanie i księgowanie odpisów amortyzacyjnych,

30)  prowadzenie rozliczeń finansowych zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,

31)  prowadzenie rozliczeń gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej,

32)  współpraca z regionalną izbą Obrachunkową oraz Izbami i Urzędami Skarbowymi.

33) wydawanie zaświadczeń o spłacie należności z tyt. wykupu mienia komunalnego,
34) w zakresie podatku VAT, w tym w szczególności:
a) prowadzenie ewidencji podatku VAT,
b) wystawianie faktur VAT,
c) prowadzenie rejestrów zakupu i sprzedaży VAT,
d) comiesięczne rozliczanie podatku VAT z Urzędem Skarbowym.

 

 Przy oznakowaniu spraw wydział używa symbolu „FB”.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: 01-02-2006 08:14:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Tomczyk 21-03-2006
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Tomczyk 09-03-2018 14:54:35