Główny Specjalista ds. Wewnętrznej Kontroli Finansowej

 GŁÓWNY SPECJALISTA DS. WEWNĘTRZNEJ KONTROLI FINANSOWEJ
  Sabina Tatol - Baczyńska

pok. nr 33, tel. (095) 765 93 07

 

Do zakresu działania Samodzielnego Stanowiska ds. Wewnętrznej Kontroli Finansowej należy:

1) przygotowanie i przeprowadzanie kontroli w jednostkach organizacyjnych podporządkowanych burmistrzowi w zakresie prowadzonej przez nie gospodarki finansowej i spraw z nią związanych,

2) badanie i porównanie stanu faktycznego ze stanem wymaganym w zakresie dotyczącym procesów pobierania
i gromadzenia środków publicznych, zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków ze środków publicznych oraz zwrotu środków publicznych,

3) przygotowywanie i przeprowadzanie kontroli z zakresu udzielonych dotacji i dofinansowywań na realizację zadań własnych gminy przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych w zakresie: prawidłowości wykorzystania środków publicznych otrzymanych w ramach dotacji,

4) sporządzanie protokołów z przeprowadzonych kontroli zawierających opis stanu faktycznego, pozwalający na dokonanie oceny oraz stwierdzenie uchybień i nieprawidłowości w świetle obowiązujących jednostkę przepisów prawnych,

5) opracowywanie wystąpień pokontrolnych, jak i planu kontroli na dany rok budżetowy,

6) sporządzanie rocznej informacji z przeprowadzonych kontroli.

 

 Przy znakowaniu spraw stanowisko ds. Wewnętrznej Kontroli Finansowej używa symbolu "WKF".

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: 01-02-2006 08:06:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 06-09-2004
Ostatnia aktualizacja: Marlena Wachowicz 22-06-2015 13:54:50