Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Choszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Główny specjalista ds. Zamówień Publicznych i Wewnętrznej Kontroli Finansowej

Główny specjalista ds. Zamówień Publicznych i Wewnętrznej Kontroli Finansowej
 

Do zakresu działania Samodzielnego Stanowiska ds. Zamówień Publicznych i Wewnętrznej Kontroli Finansowej należy:

1) prowadzenie postępowań w sprawie udzielenia zamówienia publicznego,

2) opracowywanie wzorów dokumentów mających na celu usprawnienie procedury przetargowej,

3) uzgadnianie wyboru trybu postępowania oraz właściwej procedury dla zamówień publicznych realizowanych przez poszczególne komórki organizacyjne urzędu miejskiego i jednostki organizacyjne gminy,

4) przygotowywanie wstępnej dokumentacji przetargowej, tj. ogłoszeń, specyfikacji istotnych warunków zamówienia i zarządzeń w sprawie powołania komisji przetargowej,

5) monitorowanie przebiegu zamówień publicznych,

6) udział w pracach komisji przetargowych polegający na sprawdzeniu ofert pod względem formalno-prawnym oraz nadzór nad poprawnością przebiegu ostatecznej oceny ofert,

7) nadzór nad postępowaniem wyjaśniającym prowadzonym w wyniku złożonego odwołania oraz przygotowaniem dokumentów związanych z wniesionym odwołaniem do Urzędu Zamówień Publicznych,

8) przygotowywanie umów zgodnych z ustawą prawo zamówień publicznych,

9) prowadzenie konsultacji w zakresie zamówień publicznych,

10) sporządzanie sprawozdań z realizacji zamówień publicznych,

11) kompletowanie i przechowywanie dokumentacji zamówień publicznych,

12) prowadzenie systematycznej współpracy z osobami uczestniczącymi w postępowaniu o zamówienia publiczne w zakresie sporządzania dokumentacji oraz planowania i przygotowania postępowań,

13) prowadzenie ewidencji przeprowadzonych postępowań o zamówienie publiczne,

14) przygotowanie i przeprowadzanie kontroli w jednostkach organizacyjnych podporządkowanych burmistrzowi w zakresie prowadzonej przez nie gospodarki finansowej i spraw z nią związanych,

15) badanie i porównanie stanu faktycznego ze stanem wymaganym w zakresie dotyczącym procesów pobierania i gromadzenia środków publicznych, zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków ze środków publicznych oraz zwrotu środków publicznych,

16) przygotowywanie i przeprowadzanie kontroli z zakresu udzielonych dotacji i dofinansowywań na realizację zadań własnych gminy przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych w zakresie: prawidłowości wykorzystania środków publicznych otrzymanych w ramach dotacji,

17) sporządzanie protokołów z przeprowadzonych kontroli zawierających opis stanu faktycznego, pozwalający na dokonanie oceny oraz stwierdzenie uchybień i nieprawidłowości w świetle obowiązujących jednostkę przepisów prawnych,

18) opracowywanie wystąpień pokontrolnych, jak i planu kontroli na dany rok budżetowy,

      19) sporządzanie rocznej informacji z przeprowadzonych kontroli.

 Przy znakowaniu spraw stanowisko ds. Wewnętrznej Kontroli Finansowej używa symbolu "ZP".

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: 01-02-2006 08:06:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anita Przytuła 06-09-2004
Ostatnia aktualizacja: Anita Przytuła 03-04-2019 10:05:31