Zawiadomienie o uchyleniu przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Szczecinie decyzją znak: SKO.WD/SJ.450/1464/2013 z dnia 2 września 2013 r. decyzji Burmistrza Choszczna z dnia 14 lutego 2013 r. znak: KO.6220.6.32.2011.2012.2013.ES odmawiającej określenia dla Renpro sp. z o. o. środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie Biogazowni o mocy 2 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 70/3 i nr 70/4, obręb 4 miasta Choszczno i przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia.