OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 28.08.2013 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie łącznika o wysokości do trzech kondygnacji nadziemnych i nie więcej niż jednej kondygnacji podziemnej miedzy budynkiem szkoły a internatem Specjalnego Ośrodka Szkolno ? Wychowawczego wraz z przebudową budynków oraz montażem wind w celu przystosowania obiektów dla osób niepełnosprawnych na działce o nr ewid. 887/3 przy ul. Zwycięstwa, obr. Suliszewo, gmina Choszczno.