Obwieszczenie o wpływie opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie oraz postanowieniu Burmistrza Choszczna nakładajacego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na ?budowie elektrowni fotowoltaicznej składającej się z niezależnych bloków o łącznej mocy do ok. 2 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą w pobliżu wsi Pakość, gmina Choszczno, powiat choszczeński na działkach o numerze ewidencyjnym 103, 104, 105, 106 obręb Pakość, gmina Choszczno?.